Cuba Libre

Närhelst som minnen återvänder
Från äventyr i Louisiana
Går alla tankar en i sänder
Till den eldigaste dröm
man kunde känna

Cuba Libre- Oh, Cuba Libre
Söt som socker, svart som synd
Cuba Libre, Cuba Libre
Jag ville bara få en skymt
Cuba Libre- Oh, Cuba Libre
Det va namnet som hon fick
Den där natten när det ena gav det andra.

Hon väckte lustar i mitt hjärta
Och blåste liv i mina drömmar
På kärlek blev vi aldrig mätta
Den där natten som man
aldrig ville glömma

Cuba Libre – Oh, Cuba Libre
Söt som socker, svart som sot
Cuba Libre, Cuba Libre
Jag bara log och tog emot
Cuba Libre – Oh, Cuba Libre
Det va namnet som hon fick
Den där natten när det ena
Gav det andra.

I hennes mörka blick
Fanns värme och mystik
Nej, hon var ingen annan lik

Cuba Libre – Oh, Cuba Libre
Söt som socker svart som synd
Cuba Libre, Cuba Libre
Sväva runt i samma rymd
Cuba Libre – Oh, Cuba Libre
Det var namnet som hon fick
Den där natten när det ena
Gav det andra

Upphovsman: Anders Wigelius / Ulf Georgsson

Förlag: Copyright Control

Från albumet Cuba Libre