Det Kommer En Morgon

Allting kan förändras
och kärleken kan gro.
I allas våra drömmar
går en ljus och gyllene bro.

Låt all förtröstan till hopp och till tro
bli en hyllning. Så mäktig och stor.

Det kommer en morgon som är ljus.
Det kommer en gryning
med vindarnas sus.
Det kommer en morgon
som ger dig behag.
Du får leva ännu en dag.

Vänskapen är viktig
för gammal som för ung.
Så glöm dina bekymmer.
Bara dansa, gläds och sjung.

Låt all din kärlek ge liv på vår jord,
bli en hyllning. Så mäktig och stor.

Upphovsman: Per Ekberg - Dan Hansson

Förlag: Golden Songs

Från albumet Emelie