Felicita

Felicita, hela livet framför mig
tar bara för mig av allt jag vill ha.
Tror på solen jag ser nu
önskar mig mer nu, oh Felicita.
Det är korta små stunder
man tror på under, oh Felicita.
Felicita.

Felicita.
Vill nog hålla dig kvar nu
drömmar det har du
en för var dag
och du tror på din frihet
och själva livet, oh Felicita.
Det är svårt att förklara
ingen kan svara, oh Felicita.
Felicita

Felicita
Du är sällsyntheten
möjligheten som alla vill ha.
Nya vägar du banar
när minst man anar Felicita.
Kan va lyckan var är du
stanna just här nu Felicita.

Ser dig när blommor slår ut
och känslan blir starkare nu än förut.
Ser dig i tankar och ord
som jag aldrig vetat om.

Upphovsman: Piero Braggi/ Salvatore de Pasquale

Förlag: Copyright Gazell Music AB

Från albumet Det Här Är Bara Början 2003 (EMI)