I Mina Skor

Ja, jag äger inga slott och herresäten
Och på banken har jag ingen enda vän
Jag planerar ingenting för morgondagen
Jag är bara glad om jag få se en sån igen

Och jag väntar inga under från vår Herre
Åh, jag gör vad jag kan för att ha det bra
Jag halkar till ibland,
men det kunde varit värre,
För sån är världen nu för tiden
och sån är jag
Åh jag bryr mig inte om vad jag tänker
och vad du tror
Du kan börja med att gå några mil
i mina skor

Och vi kom ju hit en gång
med tomma händer
Åh, man får ingenting ta med sig
när man går
Och tiden rullar på, en dag i sänder
Och det är lång, lång väg från vaggan
till en bår

Jag väntar mig inga under från vår Herre…

Åh jag bryr mig inte om…

Upphovsman: Alf Robertson

Förlag: Mariann Songs AB

Från albumet Rocky Mountains