Mot Lugnare Vatten

Jag för mitt skepp in
mot lugnare vatten
Hittar en hamn för dej och mej
Jag lägger till i ett blankare vatten
Jag glider in mot land med dej

Jag sitter här med pennan igen
Försöker nå dej på ännu ett sätt
Är du med på att ge mej en chans
när jag styr in mot land?

Jag för mitt skepp
mot lugnare vatten
Hittar en hamn för dej och mej
Jag lägger till i ett blankare vatten
Jag glider in mot land med dej

En säger hamn för dej och mej
Har aldrig varit nån stadig man
Inte mycket att hålla i hand
Men är du med mej
på ett nytt försök
att vända upp på rätt köl?

Jag för mitt skepp in
mot lugnare vatten
Hittar en hamn för dej och mej
Jag lägger till i ett blankare vatten
Jag glider in mot land med dej

Upphovsman: Nisse Hellberg

Förlag: Fylax Förlag, United Stage Publishing

Från albumet Rallarsväng