Nere På Söder

Jag är en glader speleman
Jag vandrar runt med gitarren
här på stan
Jag sjunger mina sånger
Ja nästan varenda dag
Utav alla mina platser
Så finns det en dit jag gärna går
Där kan jag stå i flera timmar
Ja så länge som jag förmår
För här nere på Söder
Har jag funnit min hjärtevän
Och där blommar nu kärleken
I trakten till min gitarr
För här nere på Söder
Ja dit går jag varenda kväll
För att sjunga min kärlekssång
Under hennes balkong
Som en hyllning ifrån mig
Där stod jag under stjärnehus
Och sjöng om dig och mig
som i en dröm
Men aldrig några känslor
Ifrån dig jag fick till svar
Men så en kväll det hände
Att du stod där på din balkong
Och jag sjöng små kärlekssånger
Och du manade dig ned och kom
För här nere på Söder…
För här nere på Söder
Har jag funnit min hjärtevän
Och där blommar nu kärleken
I trakten till min gitarr
För här nere på Söder
Ja dit är jag varenda kväll
Och vi sjunger vår kärlekssång
På hennes balkong
Som ett minne ifrån förr
För här nere på Söder…