Om Jag Gick På Vatten

Du sa till mig att allting har en mening
Man måste tro och följa sitt hjärtas röst
Men kan du ge mig en enda anledning
När jag är en man helt utan tröst

Om jag gick på vatten,
tände stjärnorna om natten
Skulle du då tänka över ditt val
Om jag gav dig solsken resten av ditt liv
Om jag gick på vatten skulle det bli vi

Du sa till mig det kommer alltid någon ny

Det finns någon där för alla och en var
Men jag vill inte se någon morgon gry
Om inte du vill stanna kvar

Om jag gick på vatten,
tände stjärnorna om natten
Skulle du då tänka över ditt val
Om jag gav dig solsken resten av ditt liv
Om jag gick på vatten skulle det bli vi
Du ville se allt som fanns att se
Du ville ha allt som jag inte kunde ge

Om jag gick på vatten…

Upphovsman: Mikael Wigström- Henrik Sethson

Från albumet Honky Tonk Rebels