Över Bergen Skall Det Klinga

Genom livets smala vägar
har vi vandrat sakta fram
Livets bördor har vi delat
vi har vandrat hand i hand,
uti unga år vi lärde oss en vacker melodi
och för evigt ska den minna om
din sång så glad och fri.

Över bergen ska det klinga
den sången som vi lärde,
och den sången som du sjöng
och den sång vi älskat så.
Genom åren ska den ringa
som en ton från svunna dagar,
och som en ton som oss behagar
och som ännu lever kvar.

Över berg och djupa dalar
börjar denna melodi
Varje gång mitt öga skådar
en liten fågel glad och fri.
Då har jag så många frågor
men har aldrig funnit svar,
då jag nu försökte finna
fanns du inte längre kvar.

Över bergen ska det klinga
den sången som vi lärde,
och den sången som du sjöng
och den sång vi älskat så.
Genom åren ska den ringa
som en ton från svunna dagar,
och som en ton som oss behagar
och som ännu lever kvar.

Över bergen ska det klinga
den sången som vi lärde,
och den sången som du sjöng
och den sång vi älskat så.
Genom åren ska den ringa
som en ton från svunna dagar,
och som en ton som oss behagar
och som ännu lever kvar.

Över bergen ska det klinga
den sången som vi lärde,
och den sången som du sjöng
och den sång vi älskat så

Upphovsman: J.C. Ericsson

Förlag: Mariann Music AB