Rap Das Armas- Parapapa

Myggen är en plåga om sommaren
Åndå är det inget som går upp mot den
Röda bett som kliar irriterar smått
Men nätterna är ljusa och havet är blått

Jag är lycklig som en bonde
På en nyslagen äng
När jag viftar bort en mygga
Från min varma goa säng
Vad är det du vill veta, vad är det du vill ha
Frågar jag en mygga som svarar lika gla´

Parapapa…

Myggen gillar party, fest och dans
Sommarn tillhör alla lite var till mans
Det fönster du slog upp
Bjöd in till öppet hus
Fladdrande gardiner ger myggen glädjerus

Jag är lycklig som en bonde…

Parapapa…

Vi svärmar för varandra och
Hoppas på nåt mer
Slår på stora trumman
När nåt extra ni ser
Vilar mitt på dagen
När solen står som högst
Tar en stunds siesta och söker lite tröst

Jag är lycklig som en bonde…

Parapapa…

Myggen är en plåga om sommaren
Ändå är det inget som går upp mot den
Röda bett som kliar irriterar smått
Men nätterna är ljusa och havet är blått
Vad är det du vill veta, vad är det du vill ha
Frågar jag en mygga som svarar lika gla´

Parapapa…

Upphovsman: Francisco De Assis Junior/ Mota Leonardo Pereira

Förlag: Misty Music AB

Från albumet Cuba Libre